Bölüm Başkanı Mesajı

Ülkelerin gelişmesi sanayi üretiminin artması ile mümkün olmaktadır. Sanayinin istikrarlı bir şekilde gelişmesine en büyük etken ise nitelikli teknik elemanların planlı bir şekilde yetiştirilmesidir. Bu bağlamda ülkemizin nitelikli teknik elemanlara olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Makine Resim ve Konstrüksiyonu Programı bugün olduğu gibi gelecekte de sanayinin omurgasını oluşturacak ön lisans programlardan birisidir.

Porsuk MYO Makine Resim ve Konstrüksiyonu Programı olarak amacımız sektörün gerektirdiği tüm teorik ve pratik bilgilere sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden ve bunları uygulayabilen, eleştirel düşünen, işini seven ve işletmelerin istihdamda ilk sırada tercih edeceği teknik elemanlar yetiştirmektir. Makine Resim ve Konstrüksiyonu programında özetle aşağıdaki alanlarda öğrencilerimize teorik ve pratik bilgilerin kazandırılması amaçlamaktadır.

 

  • Makine Meslek Resmi, Makine Elemanları Tasarım ve Konstrüksiyon,
  • Bilgisayar destekli tasarım ve üretim yöntemleri,
  • İş disiplini, yönetimi ve organizasyonu,
  • Ölçme-kontrol teknikleri, tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri
  • Talaşlı ve talaşsız imalat yöntemleri
  • Takım tezgâhları ve hidrolik-pnömatik kontrol sistemleri.

 

Deneyimli akademik kadromuz tarafından verilen dört dönemlik eğitim içerisinde, 1. ve 2. dönem bölüme ait temel dersler okutulmaktadır. 3. ve 4. dönemlerde ise öğrencilerimiz mesleklerinde ilgi duydukları alanlarda seçmeli dersler alabilmekte ve kendilerini bu alanlarda ilerletme imkânına sahip olmaktadırlar. Programımızdan mezun olanlar dikey geçiş sınavında başarılı olmaları durumunda alanlarındaki eğitimlerine lisans programlarında devam edebilmektedirler.

Mezunlarımız;

  • İmalat, bakım-onarım, proje, planlama, kalite ve konstrüksiyonla ilgili bölümlerde,
  • Üniversal ve CNC takım tezgâhları ile imalat yapan işyerlerinde,
  • Makine ve metal, otomotiv, savunma, uzay ve havacılık, beyaz eşya, demir-çelik, cam endüstrisi ve haddehaneler gibi çok geniş bir yelpazede yer alan küçük, orta büyüklükteki işletmeler ile büyük sanayi tesislerinde,
  • Ayrıca KPSS sınavı ile kamu kurumlarında görev alabilirler.

Öğrencilerimize eğitimlerinde, mezunlarımıza ise iş hayatlarında başarılar dilerim.