Tarihçe

Ülkelerin gelişmesi sanayi üretiminin artması ile mümkün olmaktadır. Sanayinin istikrarlı bir şekilde gelişmesine en büyük etken ise nitelikli teknik elemanların planlı bir şekilde yetiştirilmesidir. Bu bağlamda ülkemizin nitelikli teknik elemanlara olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bölümümüz bu ihtiyacı karşılamak amacıyla kurulmuş ve 2002 yılında Makine Resim ve Konstrüksiyonu programına öğrenci kabulüne başlamıştır.  Makine Resim ve Konstrüksiyonu programı bugün olduğu gibi gelecekte de sanayinin omurgasını oluşturacak ön lisans programlardan birisidir. Programın amacı, makine eğitimine ait teorik ve pratik bilgileri vermek, günün değişen koşullarına uygun yeni teknolojileri tanıtmak, bilgisayar destekli tasarım ve üretim yöntemlerini öğretmek ve nümerik kontrollü tezgâhlar için program hazırlayabilme becerisini kazandırmak; iş disiplini, yönetim ve organizasyon prensipleri, üretim ve planlama teknikleri hakkında eğitmek, ölçü, kontrol teknikleri ile tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemlerini öğretmek, talaşlı ve talaşsız imalat usulleri ve takım tezgâhları, hidrolik-pnömatik kontrol sistemleri konularında teorik ve pratik bilgileri kazandırmaktır.