Program Eğitim Amacı ve Çıktıları

Makine Resim ve Konstrüksiyonu Programı Eğitim Amacı ve Çıktıları

 

 

  1. PROGRAMIN EĞİTİM AMACI

Makine Resim ve Konstrüksiyonu Programı Mezunlarımız,

Bileşen1: Makine ve imalat sektöründe imalat, bakım-onarım, proje, planlama gibi makine resim ve konstrüksiyonuyla ilgili tüm alanlarda çalışır.

Bileşen2: Sektörün gerektirdiği tüm teorik ve pratik bilgiye sahiptir, teknolojik gelişmeleri takip eder ve bunları uygular.

Bileşen3: Girişimci ruha sahiptir ve sorumluk alır, mezun olduktan sonraki 10 yıl içinde yönetici olabilir ya da kendi işini kurabilir.

Bileşen4: İşini sever ve kariyer planlaması yapar, akademik ve kişisel gelişimine devam eder.

 

 

  1. PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ1. Makine Resim ve Konstrüksiyonu ile ilgili konularda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

PÇ2. Makine Resim ve Konstrüksiyonu Programı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları, teknolojileri ve yazılımları kullanabilme.

PÇ3. Girişimcilik, yenilik ve değişimin farkında olma, yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincinde olma.

PÇ4. Makine Resim ve Konstrüksiyonu ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplama, kullanabilme ve alternatif tasarımlar geliştirebilme.

PÇ5. Meslek etiği değerlerinin farkında olma.

PÇ6. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

PÇ7. Makine Resim ve Konstrüksiyonu ile ilgili edindiği teorik ve pratik bilgilerini kullanabilme.

PÇ8. Çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilme ve denetleyebilme.

PÇ9. Makine Resim ve Konstrüksiyonu ile ilgili yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisi

PÇ10. Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde alanı ile ilgili süreci/süreçleri planlama becerisi.

 

  1. Program Çıktıları - Ulusal Alan Yeterlilikleri İlişki Matrisi

Programımız iç paydaşlarından, ders veren öğretim elemanlarının değerlendirmeleri esas alınarak oluşturulmuş olan matriste Alan Yeterlilikleri olarak TYYÇ 5. Düzey Yeterlilikleri kabul edilmiş ve numaralandırılmıştır.

TYYÇ 5. Seviye Ulusal Alan Yeterlilikleri:

AY1. Bilgi (Kuramsal, olgusal)

AY2. Beceriler (Bilişsel, uygulamalı)

AY3. Bağımsız çalışabilme sorumluluk alabilme yetkinliği

AY4. Öğrenme yetkinliği

AY5. İletişim ve sosyal yetkinlik

AY6. Alana özgü yetkinlik

Program Çıktıları

Ulusal Alan Yeterlilikleri

 

AY1

AY2

AY3

AY4

AY5

AY6

PÇ1

3

3

3

1

3

2

PÇ2

2

2

2

2

2

2

PÇ3

2

2

2

2

3

1

PÇ4

3

3

2

3

1

3

PÇ5

2

2

2

2

2

2

PÇ6

2

2

2

2

1

2

PÇ7

3

2

2

2

1

3

PÇ8

2

2

2

2

3

2

PÇ9

3

3

1

2

3

1

PÇ10

2

2

2

2

2

2

0: Desteklemiyor

1: Alt seviyede destekliyor

2: Orta seviyede destekliyor

3: Üst Seviyede Destekliyor

 

Makine Resim ve Konstrüksiyonu Programı

Ders Planı
Ders İçeriği
Program Eğitim Amacı ve Çıktıları